Privacy Verklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Wet)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Die wet verplicht ook ons om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Iets dat voor ons altijd al vanzelfsprekend was.

Wij zijn een vereniging die opgericht is om mensen te vermaken, met name in de carnavalstijd, met een carnavalsoptocht, pronkzitting en een paar gezellige middagen/avonden. Die activiteiten zijn in de loop der jaren uitgebreid met o.a. Ziekenbezoek, het Kruukske van verdienste en ook een eigen website. De nieuwe wet is een Europese wet die komt in plaats van de oude wetten die eerst per land golden, dus in heel Europa gelden voortaan dezelfde regels voor de persoonsgegevens. De vernieuwing gaat vooral over de digitale gegevens die we allemaal verspreiden via website of social media, maar ook de persoonsgegevens die wij delen met stukjes in het carnavalsblad die ook deels op onze site staat.

Behalve dit is onze website vooral gevuld met foto’s van het hele carnavalsgebeuren, van carnaval op school, pronkzitting, 50+ avond, optocht en de andere carnavalsfeesten. Naast een stukje opbouw en geschiedenis zijn die foto’s de hoofdreden van het bestaan van onze website.

Het is natuurlijk ondoenlijk iedereen om toestemming te vragen voor het maken en publiceren van al deze foto’s, waarvan de meesten vallen onder de “vrije nieuwsgaring” waarvoor niet eens toestemming nodig is.

Mocht u toch foto’s of andere persoonsgegevens op onze website zien waar u het niet mee eens bent, dan bent u natuurlijk altijd vrij daar bezwaar tegen te maken (info@zandbieters.nl).

Verder verwerken wij geen persoonsgegevens behalve de namen, (mail-)adressen en telefoonnummers van onze leden, van de contacten met collega-clubs en van de adverteerders in onze carnavalskrant. Persoonsgegevens verkopen of anderszins exploiteren is voor ons niet aan de orde, we bewaren ze alleen om te kunnen communiceren met onze leden en met onze collega’s van de andere carnavalsverenigingen in onze regio.

 

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn neem dan a.u.b. contact op met de Robin Hogenkamp (Secretaris) secretaris@zandbieters.nl