Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de De Zandbieters en stuurt daartoe diverse personen aan. Daarnaast wordt op operationeel vlak ook het nodige werk verzet. Elke maand wordt minstens éénmaal vergaderd. In de periode vlak voor Carnaval wordt deze frequentie verhoogd naar wekelijkse vergaderingen.

Kleding / herkenningstekens:
Het bestuur gaat gekleed in smoking met een witte strik en bij officiële activiteiten ook een cape. De steek is anders dan die bij de Raad van Elf. Daarbij dragen de bestuursleden het bestuursschild.

Het bestuur is de enige geüniformeerde groep binnen de Zandbieters waarin ook dames zitting kunnen nemen.
Een bijzondere taak is jaarlijks weggelegd voor de Voorzitter en de Secretaris; Zij gaan opzoek naar de nieuwe Prins en Prinses voorafgaand aan de Pronkzitting en helpen hen in de periode tot aan de Pronkzitting bij de voorbereidingen.

Activiteiten:
In feite organiseert het bestuur, in samenwerking met de overige leden van de vereniging, alle activiteiten die onder de naam De Zandbieters plaatsvinden. Daarnaast is het bestuur het eerste aanspreekpunt voor: Buurt Carnavalsverenigingen, de gemeentelijke overheid, media en organisatoren van overige Carnavals-gerelateerde bijeenkomsten. Het bestuur van de De Zandbieters is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de verenging. En organiseert jaarlijks een jaarvergadering, draagt zorg voor de verschijning van het Prinsenpaar en organiseert Carnavalsactiviteiten.

Voorzitter: Bram Toebes

De voorzitter is het aanspreekpunt in het algemeen en onderhoudt de contacten met andere carnavalsverenigingen, horeca en politiek. Hij stuurt de vereniging aan, zoekt het nieuwe prinsenpaar van De Zandbieters uit en begeleidt deze in zijn nieuwe functie. .

Voor contact: klik hier.

Vicevoorzitter: Bas Stoltenborg

De Vicevoorzitter helpt de voorzitter met de nodige dingen en is meestal voorzitters rechterhand. Ook verzorgt hij de uitreiking van ‘Het Kruukske van verdienste’ en is hij van begin tot eind verantwoordelijk van het Carnavalsmagazine. Hij wordt automatisch de plaatsvervanger van de voorzitter bij afwezigheid.

Voor contact: klik hier.

Secretaris: Robin Hogenkamp

De duizendpoot van het bestuur. De secretaris verzorgt alle administratie, verslaglegging, vergunningen en het contact met de buurtverenigingen. Alle ingaande en uitgaande post van de stichting gaat via hem. De secretaris ondersteunt de voorzitter met de begeleiding van het Prinsenpaar.

Voor contact: klik hier.

Penningmeester: Dionne Vrijdag

U raad het al, Penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldstromen binnen de vereniging. Zij begroot en controleert de financiën van de vereniging en stelt de jaarrekening op. Deze wordt met de jaarvergadering gepresenteerd.

Voor contact: klik hier.

Optochtcoördinator: Remco Kampshof

Deze belangrijke functie als optochtcoördinator is nodig voor het soepel verlopen van de optocht tijdens het carnavalsweekend. Hij regelt alles van begin tot eind (inschrijving, reglement, juryleden, bekendmaking einduitslag, prijzen enz.)

Voor contact: klik hier.