Kruukske van verdienste voor Fons Taken

Maandag 12 februari werd het 38e Kruukske van Verdienste uitgereikt aan Fons Taken, als blijk van waardering voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de Harreveldse gemeenschap. Tijdens het Spätshoppen van carnavalsvereniging de Zandbieters ontving hij het Kruukske uit handen van vicepresident Bas Stoltenborg, in het bijzijn van zijn vrouw Willy en familie. Al vanaf het moment dat Fons en Willy in 1974 in Harreveld zijn komen wonen, zijn ze actief voor de carnaval. Niet alleen als fanatieke wagenbouwers en wijkhoofd, maar in 1976 nam Fons ook plaats in de raad van 11 van de carnavalsvereniging.

Fons is al ruim 35 jaar als vrijwilliger op vele manieren betrokken bij de kerk. Als er wat moet gebeuren is hij er, van het bijwonen van parochievergaderingen tot diverse bouwwerkzaamheden. Tevens kon er op hem gerekend worden toen in 2011 het dorpshuis werd verbouwd. Zowel bij de voorbereidende werkzaamheden als bij de opbouw was hij nauw betrokken en met tijden wel 5 à 6 dagen per week aanwezig. Nu de verbouwing van het dorpshuis is afgerond zijn Fons en Willy elke maandagochtend nog in het dorpshuis te vinden om de zalen netjes te houden. Momenteel houdt Fons zich ook bezig met het vernieuwen van het podium.

Voor al deze inzet voor de Harreveldse gemeenschap verdient Fons Taken het met recht om het Kruuksken van Verdienste en de bijbehorende oorkonde in ontvangst te nemen. Hierbij mag zijn vrouw Willy niet worden vergeten, want zonder haar steun had Fons zich niet op deze manier kunnen inzetten.